Számítógép-ellátottság és használat
www.median.hu 
2019. július 22. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Ha a népszavazáson múlna, biztosan visszalépnénk

Ha a Momentum kezdeményezése sikerrel jár, és népszavazásra kerül sor, a budapestiek többsége amellett tenné le a voksát, hogy a főváros vonja vissza olimpiai pályázatát .  

Enyhén nőtt az antiszemitizmus Magyarországon

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) megbízásából 2015 novemberében átfogó felmérést végzett a magyar társadalom zsidósághoz való viszonyáról.
 
KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2006. december 08.

Számítógép-ellátottság és használat

A 14—70 éves népesség 44 százaléka él olyan háztartásban, amelyben van PC. A háztartások 33 százalékában használnak PC-t, egy számítógép-használó háztartásban átlagosan 1,2 gépet.

Az összes háztartás 4 százalékában, a számítógéppel rendelkező háztartások 13 százalékában van laptop. A 14-70 éves népesség 7 százaléka lakik olyan háztartásban, amelyben használnak hordozható gépet.
 
A számítógép-ellátottság az elemzésbe bevont társadalmi-demográfiai tényezők közül az életkorral, az iskolai végzettséggel és a lakóhellyel függ össze: mindhárom tekintetben sokkal inkább jellemző a magasabb státusú csoportokra, mint az alacsonyabbakra (1. ábra). A regresszió elemzés szerint ez az összefüggés mindhárom tényező tekintetében önállóan is megjelenik, a legerősebben az iskolai végzettséggel, a legkevésbé a lakóhellyel.
 
A válaszadók 56 százaléka használt már számítógépet. A számítógép-használat demográfiai összefüggései hasonlóak az ellátottságéhoz, de az életkor és az iskolai végzettség mellett ebben a tekintetben nem a lakóhely, hanem a jövedelem a harmadik számú, önmagában is kimutatható hatású tényező (2. ábra). Ez az összefüggés abban áll, hogy a legkedvezőbb jövedelmi helyzetben élők közül lényegesen többen használtak már számítógépet, mint az ennél rosszabb helyzetben lévők. Ez elsősorban a gazdasági aktivitással (az aktív keresők 66 százaléka, a tanulók 97 százaléka, az inaktívak csupán 27 százaléka használ számítógépet) függ össze, és ez a magyarázata a számítógép-használat és az otthoni ellátottság közötti különbségnek.
 
Azok, akik használtak már számítógépet, a szövegszerkesztő használatához értenek a leginkább: 57 százalék könnyen használja. Valamivel kevesebben mozognak otthonosan az internetes böngészőkben, ám a felmérésben szereplő további öt feladat már kisebb-nagyobb nehézséget okoz a használók többségének (3. ábra).
 
A számítógép-használók hozzáértése nem strukturált, azok, akik valamelyik bonyolultabb feladatot képesek megoldani, nagy valószínűséggel így nyilatkoznak az összes többiről is. A főkomponens elemzés egyetlen faktorba rendezte a hét változót, és ez az egyetlen faktor az összvariancia 70 százalékát magyarázza. A hozzáértés tekintetében egyértelműen kimutatható az oktatás szerepe: azok a leginkább kompetensek, akik jelenleg is középiskolában tanulnak.
 
A Medián a Mobil Innovációs Központ megbízásából 2006 júniusában 1500 fő személyes megkérdezésével felmérést készített az internethasználatról. A minta nem, életkor, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentálja a 14 és 70 év közötti népességet.
Diagram