www.median.hu 
2019. július 16. 

A MEDIÁN


Bemutatkozás
Szolgáltatásaink
Alkalmazott módszerek
Ajánlatkérő űrlap
Kutatók
Kapcsolat
Nemzetközi kapcsolat

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 

Személyes kérdőíves kérdezés

A személyes kérdőíves megkérdezés a legelterjedtebb módszer. Akkor használjuk, amikor alapos, részletes vizsgálatra van szükség, és fontos a reprezentativitás is.
 

Önkitöltéses kérdőíves adatfelvétel

Önkitöltéses kérdőívet akkor alkalmazunk, ha olyan témáról szeretnénk adatokat kapni, amelyek túl kényesek ahhoz, hogy a válaszadók mindig őszintén nyilatkozzanak a kérdezőbiztos előtt, vagy ha az alapsokaság valamilyen szempontból különleges.
 

Személyes számítógépes kérdezés – CAPI

Ennél a módszernél a kérdezőbiztos hordozható számítógépen, laptopon viszi magával a programozott kérdőívet.  

Telefonos, számítógépes kérdezési módszer - CATI

Azóta, hogy Magyarországon a vezetékes, illetve mobiltelefonnal rendelkezők aránya közel 100 százalékos lett, lehetőség nyílt országos reprezentatív, illetve célcsoportra reprezentatív kérdezés lebonyolítására telefonon.
 

Omnibusz

Rendszeres havi omnibuszunk immár 20 éve minden hónap első hétvégéjén indul. A minta 1200, 18 éves és idősebb személyből áll. Akkor használjuk, amikor országos reprezentatív mintán van szükség néhány kérdés költséghatékony megkérdezésére.
 

In-hall (central location) kutatás

Az in-hall tesztet elsősorban akkor érdemes használni, ha statisztikailag megbízható adatokra van szükségünk 

Fókuszcsoport

Kvalitatív módszer, melynek során a célcsoport 6-10 tagja másfél-kétórás közös beszélgetésen vesz részt. 

Megfigyelés, mystery shopping

A módszer alkalmazásával természetes környezetben - úgy, hogy a megfigyeltek nem tudnak róla – tudjuk megfigyelni, nyomon követni, esetleg ügyfélként fellépve értékelni például ügyfélszolgálati irodák, kereskedelmi egységek, telephelyek működését, jellemzőit (kiszolgálási gyorsaság, hozzáértés, várakozási idő, minőség, tisztaság stb.).
 

Mélyinterjú

Mélyinterjú készítésére akkor van szükség, ha a megkérdezettek legmélyebb szintű érzelmeit, értékeit, értékeléseit kívánjuk megismerni és ki akarjuk zárni a társas viselkedésből eredő hatásokat. A mélyinterjút képzett (pszichológus vagy szociológus) moderátor készíti az interjúvázlat alapján.
 

Brainstorming

A brainstromingot vagy ötletbörzét akkor alkalmazzuk, amikor kreatív ötletekre van szükség név, szlogen kitalálásához vagy bármilyen hasonló célból.