A többség vásárol vasárnap
www.median.hu 
2019. július 16. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Ha a népszavazáson múlna, biztosan visszalépnénk

Ha a Momentum kezdeményezése sikerrel jár, és népszavazásra kerül sor, a budapestiek többsége amellett tenné le a voksát, hogy a főváros vonja vissza olimpiai pályázatát .  

Enyhén nőtt az antiszemitizmus Magyarországon

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) megbízásából 2015 novemberében átfogó felmérést végzett a magyar társadalom zsidósághoz való viszonyáról.
 
KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2007. szeptember 11.

A többség vásárol vasárnap

Felmérés a vasárnapi nyitva tartásról

A magyarok 37 százaléka ellenzi az üzletek, bevásárlóközpontok vasárnapi nyitva tartását, miközben 58 százalék nem értene egyet azzal, ha az üzletek, bevásárlóközpontok számára megtiltanák, hogy ekkor is nyitva tartsanak.

Ez a vélemény elsősorban a bevásárlási szokásokkal függ össze, márpedig az emberek 83 százaléka szokott legalábbis alkalmanként vásárolni valamit vasárnap is, sőt egyhatoduk általában ekkorra időzíti a nagyobb vásárlásokat. Azok közül, akiknek a szokásait egyáltalán nem érintené a nyitva tartás megtiltása, a többség (73 százalék) egyetértene a korlátozással. Az alkalmi vasárnapi vásárlók körében azonban már csak 27 százalék ez az arány, igaz, csaknem minden tizedik (8 százalék) válaszadó még azok közül is támogatja a vasárnapi zárva tartás kötelezővé tételét, akik egyébként éppen ekkor szokták bonyolítani a nagybevásárlást (1. ábra).
 
Az „elvi” állásfoglalás elsősorban a szokásokhoz igazodik, ha ettől eltekintünk, a különféle társadalmi-demográfiai tényezők közül csupán a vallásossággal és a családnagysággal van összefüggés: minél nagyobb a család, illetve minél inkább szekularizált (pontosabban ha minél kevésbé kötődik az egyházi szertartásossághoz), annál kisebb a korlátozással egyetértők aránya (- 3. ábra).
 
A vasárnapi vásárlás szokásának háttere lényegesen összetettebb, ebben önmagában véve (a más tényezőkkel való összefüggésektől eltekintve) is szerepet játszik az életkor, az iskolai végzettség, a lakóhely, a vallásosság és az, hogy van-e gyerek a családban.
 
Bár júliusban a Kereszténydemokrata Néppárt tett javaslatot a kereskedelmi törvény módosítására (hogy a vasárnap végzett munkát a "társadalmilag feltétlenül szükséges mértékre" szorítsák vissza), a kezdeményezést éppenséggel kevesebben fogadják kedvezően az ellenzéki pártok táborában, mint a kormánypártokéban (4. ábra). Ez – amellett, hogy a vallásosság önmagában nem függ össze a politikai preferenciákkal - elsősorban azzal magyarázható, hogy az ellenzéki pártok (pontosabban a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz-MPP) hívei körében lényegesen nagyobb a fiatal korosztályok aránya, mint a kormánypártokéban, és az ő életvitelükbe sokkal inkább magától értetődően beletartozik a vasárnapi vásárlás, mint az idősebbekébe (5. ábra).
 
A felmérést a Medián-Omnibusz keretében 2007. augusztus 3-a és 7-e között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet az ország felnőtt népességét reprezentáló 1200 fő személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék.
Ábrák