Omnibusz
www.median.hu 
2019. július 22. 

Alkalmazott módszerek


Személyes kérdőíves kérdezés
Önkitöltéses kérdőíves adatfelvétel
Személyes számítógépes kérdezés – CAPI
Telefonos, számítógépes kérdezési módszer - CATI
Omnibusz
In-hall (central location) kutatás
Fókuszcsoport
Megfigyelés, mystery shopping
Mélyinterjú
Brainstorming

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 

Omnibusz

Rendszeres havi omnibuszunk immár 20 éve minden hónap első hétvégéjén indul. A minta 1200, 18 éves és idősebb személyből áll. Akkor használjuk, amikor országos reprezentatív mintán van szükség néhány kérdés költséghatékony megkérdezésére.

Az omnibuszra ugyanis több ügyfél „száll fel” így a költségek egy részét is közösen fedezik. További előnye, hogy a kérdőív állandó háttérváltozókat tartalmazó blokkja az adatok részletes elemzése céljából számos szocio-demográfiai tényezőre kérdez rá, ilyenek többek között a régió, a település jellege és nagysága, a háztartás létszáma, jövedelme, tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága, a válaszadó neme, életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása, családi állapota, médiahasználati szokásai.
 
A Medián omnibuszának mintája négylépcsős véletlen mintavételi eljárással készül:
 
  • 120 mintavételi egység, amelyet a KSH népszámlálási adatai alapján lakosságarányosan választ ki saját fejlesztésű számítógépes programunk;
  • a kérdezőbiztosok kiindulópontjait minden egyes mintavételi egységben részletes térképek alapján véletlenszerűen jelöljük ki;
  • minden mintavételi egységben tíz háztartást keresünk fel, amelyekhez a kérdezőbiztosok szigorú előírások szerint, úgynevezett “véletlen sétával” jutnak el;
  • háztartásonként egy 18 éves vagy idősebb személlyel készül interjú, akit a családtagok közül újabb véletlen eljárással, az úgynevezett Leslie Kish-kulccsal választunk ki.
 
Az interjúk 10 százalékát rendszeresen alávetjük személyes vagy telefonos ellenőrzésnek, amelyet gyanús esetekben teljes körű kontroll egészít ki.
 
Az adatok feldolgozása során a népszámlálási adatok alapján négydimenziós súlyozást alkalmazunk, amely a nem, az életkor, az iskolai végzettség és a településtípus szerint korrigálja a véletlen mintavételből elkerülhetetlenül adódó kisebb torzulásokat. Mintavételi módszerünk és országos kérdezőbiztos-hálózatunk megbízhatóságát a leglátványosabban a parlamenti választások eredményét előrejelző kutatásaink pontossága igazolta.