Erőltetett menet
www.median.hu 
2019. július 16. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Egészpályás feltámadás

A másfél éves távlatban mélypontnak számító áprilisi 31 százalék után a Fidesznek sikerült valamelyest javítani: a Medián június közepén készült felmérése szerint a kormánypárt ismét a teljes szavazókorú népesség 34 százalékának voksaira számíthat.
 

Hol az igazság?

A magyarok nagy többségének sok minden bántja az igazságérzetét. Az elmúlt héten készült gyorsfelmérésben három társadalompolitikai problémára kérdeztünk rá, és mindháromban nagyon sokan foglaltak el kritikus álláspontot.
 


A kormányváltók többségének tetszik Botka üzenete

Egyetemes visszaesés

A helyzet változatlanKERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2011. január 28.

Erőltetett menet

A közvélemény a nyugdíjrendszer átalakításáról

A lakosság nagyobb része továbbra sem ért egyet a nyugdíjrendszer átalakításával, ám a magán-nyugdíjpénztári tagok jelentős többsége várhatóan áttér az állami nyugdíjrendszerbe – derül ki a Medián január közepén végzett országos reprezentatív felméréséből.

A nyugdíjrendszert átalakító törvény elfogadásáról a megkérdezettek döntő többsége (93 százalék) hallott, az intézkedéssel azonban csak a válaszadók 37 százaléka ért egyet. Mivel a Medián decemberi felmérésében az akkor még el nem fogadott törvénytervezettel csak 30 százalék értett egyet, a januári arány kismértékű enyhülést jelez, amiben esetleg az átlépőknek nyújtott kedvezmények (például a többlethozam feletti rendelkezés lehetősége), valamint a nyilatkozattevők egyelőre csekély aránya is szerepet játszhatott.
 
Bár az átlépés szabályainak ismertetése előtt, november közepén még a tagok kevesebb mint harmada tartotta valószínűbbnek azt, hogy visszatér az állami nyugdíjrendszerbe, decemberben már közel kétszer annyian hajlottak erre, január közepére pedig 74 százalékra emelkedett az így gondolkodók aránya (nagyobb részük a nyilatkozattételi határidő közeledtével ezt immár biztosnak látta). Eközben a novemberi 45 százalékról harmadára csökkent azok aránya, akik a magánrendszerben maradás felé hajlottak, és a tagok mindössze 8 százaléka gondolta ezt biztosnak. Kérdéses ugyanakkor, hogy végül hányan maradnak a magánpénztáraknál, annál is inkább, mivel a határidő sürgetése ellenére még a maradásukat biztosnak gondolók közül is csak minden negyedik tette meg a nyilatkozatát a kérdezés időpontjáig, vagyis január közepéig.
 
A visszalépést valószínűsítők arányának emelkedésével egyidőben egyébként valamelyest enyhültek az eljárásmóddal szembeni ellenérzések, bár a maradni szándékozók személyes nyilatkozattételi kötelezettségét a többség továbbra sem tartja helyesnek. A leginkább érintettek véleményét jól jelzi, hogy azoknak, akik a magánrendszerben maradás felé hajlanak, de még nem nyilatkoztak erről, 84 százaléka helyteleníti ezt az eljárást. Azt, hogy a nem nyilatkozókat automatikusan átsorolják az állami nyugdíjrendszerbe, csak azok a magán-nyugdíjpénztári tagok helyeslik nagyobb arányban (59 százalék), akik már amúgy is biztosnak gondolják, hogy visszalépnek.
 
A felmérést 2011. január 14-e és 18-a között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, az ország több mint 100 településén véletlenszerűen kiválasztott 1200 felnőtt állampolgár személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a kutatók a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék.
Ábrák